همه داوطلبی ها

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۵:۱۴ Kabul Afghanistan
Background image

ثبت و راجستر مکاتب،مدارس،ودارالعلوم های خصوصی از طریق سیستم آنلاین

ثبت و راجستر مکاتب،مدارس،ودارالعلوم های خصوصی از طریق سیستم آنلاین

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۴:۱۱ Kabul Afghanistan
Background image

پروژه تهیه البسه زمستانی برای کارمندان ریاست خدمات وزارت معارف

پروژه تهیه البسه زمستانی برای کارمندان ریاست خدمات وزارت معارف

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۸:۵۵
Background image

پروسه داوطلبی تدارک و اجرای 7 قلم امور ساختمانی معینیت تعلیمات اسلامی

پروسه داوطلبی تدارک و اجرای 7 قلم امور ساختمانی معینیت تعلیمات اسلامی

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۸:۵۰
Background image

داوطلبی درخواست نرخ دهی تهیه و تدارک فرنیچر باب

داوطلبی درخواست نرخ دهی تهیه و تدارک فرنیچر باب

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۸:۳۸
Background image

داوطلبی مجدد درخواست نرخ دهی تهیه و تدارک لوازم دفتری

داوطلبی مجدد درخواست نرخ دهی تهیه و تدارک لوازم دفتری

شنبه ۱۴۰۰/۵/۲ - ۱۲:۵۰ Kabul Afghanistan
Background image

اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود

اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود

شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۶ - ۱۹:۳۲
Background image

پروسه داوطلبی پروژه متذکره اشتراک نموده شرطنامه مربوطه

پروسه داوطلبی پروژه متذکره اشتراک نموده شرطنامه مربوطه

شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۶ - ۱۹:۲۹
Background image

پروسه داوطلبی پروژه متذکره

پروسه داوطلبی پروژه متذکره

شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۶ - ۱۹:۲۴
Background image

پروسه داوطلبی تدارک و اجرای 1 قلم امور ساختمانی ریاست خدمات

پروسه داوطلبی تدارک و اجرای 1 قلم امور ساختمانی ریاست خدمات

Pagination