منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۴:۵۰

کابل

Background image

مدیرسمع شکایات

رهنمود تسلیم دهی اسناد درخواستی:

تمام متقاضیان میتوانند، اسناد درخواستی خویش را بعد ازتکمیل به این ایمیل آدرس (hr.moe@moe.gov.af) ارسال نمایند ویا به منزل دوم گلبهار سنتر واقع چهار راهی ملک اصغر، روبرو داود زی، ریاست عمومی انکشاف منابع بشری آمریت استخدام مراجعه نمایید.

دریافت فورم کاریابی را ازدوطریق میتوانید به دست بیاورید:

  1. دانلود ازسایت.
  2. از ریاست عمومی انکشاف منابع بشری.

اسناد ارسالی . . .

شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۹ - ۱۳:۱۹

kabul

Background image

Openنمایش همه

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۴:۵۰

کابل

Background image
شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۹ - ۱۳:۱۹

kabul

Background image
شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۹ - ۱۳:۱۹

kabul

Background image