منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ - ۱۴:۸

Kabul Afghanistan

Background image

بست های خالی معلمین زبان های آلمانی و فرانسوی

ریاست عمومی انکشاف منابع بشری وزارت معارف به منظور سپردن به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی اینک به تعداد (7) بست معلمین ریاست معارف شهر کابل آین وزارت را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد به اعلان میگذارد

تاریخ ختم اعلان

تاریخ اعلان

ریاست مربوظه

تعداد بست

عنو . . .