داوطلبیAll tenders

شنبه ۱۴۰۳/۳/۵ - ۱۵:۵۳ Kabul Afghanistan
Background image

وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی پروژه  ترمیم ورنکمالی پنچ بلاک تدریسی لیسه تجربوی سید جمالدین، ترمیم ورنکمالی تشناب های وطنی شش غرفه یی و دروازه عمومی،ترمیم ورنکمالی تشناب های سابقه بیست غرفه یی بخش ساختمانی تعمیر مکتب ت

وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی پروژه  ترمیم ورنکمالی پنچ بلاک تدریسی لیسه تجربوی سید جمالدین، ترمیم ورنکمالی تشناب های وطنی شش غرفه یی و دروازه عمومی،ترمیم ورنکمالی تشناب های سابقه بیست غرفه یی بخش ساختمانی تعمیر مکتب تجربوی، ترمیم سیستم آبرسانی تشناب های تعمیر سابقه،ترمیم سیستم برق مکتب تجربوی تشناب های بیرونی برای مکتب تجربوی سید جمالدین واقع ناحیه سوم شهر . . .

شنبه ۱۴۰۳/۳/۵ - ۱۵:۵۰ Kabul Afghanistan
Background image

وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق و اعمار حوض ضرورت ریاست خدمات وزارت معارف واقع باغ پغمان اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را در حافظه یا فلش دسک از ریاست تدارکات وزارت معارف به دست آورده آفرهای خو

وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق و اعمار حوض ضرورت ریاست خدمات وزارت معارف واقع باغ پغمان اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را . . .

Recentنمایش همه

شنبه ۱۴۰۳/۳/۵ - ۱۵:۵۳ Kabul Afghanistan
Background image

وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی پروژه  ترمیم ورنکمالی پنچ بلاک تدریسی لیسه تجربوی سید جمالدین، ترمیم ورنکمالی تشناب های وطنی شش غرفه یی و دروازه عمومی،ترمیم ورنکمالی تشناب های سابقه بیست غرفه یی بخش ساختمانی تعمیر مکتب ت

وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی پروژه  ترمیم ورنکمالی پنچ بلاک تدریسی لیسه تجربوی سید جمالدین، ترمیم ورنکمالی تشناب های وطنی شش غرفه یی و دروازه عمومی . . .

شنبه ۱۴۰۳/۳/۵ - ۱۵:۵۰ Kabul Afghanistan
Background image

وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق و اعمار حوض ضرورت ریاست خدمات وزارت معارف واقع باغ پغمان اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را در حافظه یا فلش دسک از ریاست تدارکات وزارت معارف به دست آورده آفرهای خو

وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق و اعمار حوض ضرورت ریاست خدمات وزارت معارف واقع باغ پغمان اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را . . .

شنبه ۱۴۰۳/۳/۵ - ۱۵:۴۷ Kabul Afghanistan
Background image

داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی پروژه حفر یک حلقه چاه به عمق ۱۸۰ متر روتری به شکل تیپیک وقطر ۱۲ انج برای ریاست عمومی نصاب وانکشاف مسلکی مربوط ناحیه سوم شهر کابل، حفر یک حلقه چاه روتری به عمق ۱۸۰ متر و قطر ۱۲ انج و اعمار یک باب مخزن آب ۵۰۰۰

داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی پروژه حفر یک حلقه چاه به عمق ۱۸۰ متر روتری به شکل تیپیک وقطر ۱۲ انج برای ریاست عمومی نصاب وانکشاف مسلکی مربوط ناحیه سوم شهر کابل، حفر یک . . .

بسته شده Show all

چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۶ - ۱۵:۲۴

داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه تهیه و خریداری ۳۸ قلم قرطاسیه باب غیر مطبوع ضرورت ریاست خدمات وزارت معارف بابت سال مالی ۱۴۰۳اشتراک نموده

داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه تهیه و خریداری ۳۸ قلم قرطاسیه باب غیر مطبوع ضرورت ریاست خدمات وزارت معارف بابت سال مالی ۱۴۰۳اشتراک نموده

شنبه ۱۴۰۳/۲/۲۲ - ۱۴:۱۱

داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی تهیه و نصب 120 پایه الماری فلزی مورد ضرورت مدیریت آرشیف وزارت معارف از بابت سال مالی 1403اشتراک نموده و

داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی تهیه و نصب 120 پایه الماری فلزی مورد ضرورت مدیریت آرشیف وزارت معارف از بابت سال مالی 1403اشتراک نموده و

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ - ۱۱:۱۹

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و خریداری مقدار 400,000 لیتر تیل دیزل و مقدار 150,000 هزار لیتر تیل پطرول ضرورت ریاست خدمات محافظت و مصؤنیت وزارت معارف

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،وزارت معارف در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و خریداری مقدار 400,000 لیتر تیل دیزل و مقدار 150,000 . . .