احصائيه

شمیره سرلیک فایل
۱ د ۱۳۹۷ کلنی کتاب   ډانلوډ
۲ د ۱۳۹۷ احصایوي کتاب   ډانلوډ
۳ د ۱۳۹۶ احصایوي کتاب   ډانلوډ
۴ د ۱۳۹۵ احصایوي کتاب   ډانلوډ
۵ د ۱۳۹۴ احصایوي کتاب   ډانلوډ
۶ د ۱۳۹۳ احصایوي کتاب   دانلود
۷ د ۱۳۹۱ احصایوي کتاب   دانلود
۸ د ۱۳۹۰ احصایوي کتاب   دانلود

د ولایتي پروفایلونه:

شمیره سرلیک د ۱۳۹۷ کال د ۱۳۹۸ کال
۱ بدخشان  ۱۳۹۷    
۲ بادغیس  ۱۳۹۷  
۳ بغلان  ۱۳۹۷  
۴ بلخ   ۱۳۹۷  
۵ بامیان  ۱۳۹۷  
۶ دایکندی  ۱۳۹۷  
۷ فراه  ۱۳۹۷  
۸ فاریاب  ۱۳۹۷  
۹ غور  ۱۳۹۷  
۱۰ غزنی  ۱۳۹۷  
۱۱ هلمند  ۱۳۹۷  
۱۲ هرات  ۱۳۹۷  
۱۳ جوزجان  ۱۳۹۷  
۱۴ کابل ولایت  ۱۳۹۷  
۱۵ کابل ښار  ۱۳۹۷  
۱۶ کندهار  ۱۳۹۷  
۱۷ خوست  ۱۳۹۷  
۱۸ کنړ  ۱۳۹۷  
۱۹ کندز  ۱۳۹۷  
۲۰ کاپیسا  ۱۳۹۷  
۲۱ لغمان  ۱۳۹۷ ۱۳۹۸
۲۲ لوګر  ۱۳۹۷  
۲۳ نیمروز  ۱۳۹۷ ۱۳۹۸
۲۴ ننګرهار  ۱۳۹۷  
۲۵ نورستان  ۱۳۹۷  
۲۶ پکتیا  ۱۳۹۷  
۲۷ پکتیکا  ۱۳۹۷  
۲۸ پروان  ۱۳۹۷  
۲۹ پنجشیر  ۱۳۹۷ ۱۳۹۸
۳۰ سمنګان  ۱۳۹۷ ۱۳۹۸
۳۱ سرپل  ۱۳۹۷ ۱۳۹۸
۲۳ تخار  ۱۳۹۷  
۳۳ ارزګان  ۱۳۹۷ ۱۳۹۸
۳۴ وردګ  ۱۳۹۷  
۳۵ زابل  ۱۳۹۷ ۱۳۹۸