احصائيه

شماره عنوان فایل
۱ سالنامه احصاییوی ۱۳۹۷   دانلود
۲ کتاب احصاییوی سال ۱۳۹۷   دانلود
۳ کتاب احصاییوی سال ۱۳۹۶   دانلود
۴ کتاب احصاییوی سال ۱۳۹۵   دانلود
۵ کتاب احصاییوی سال ۱۳۹۴   دانلود
۶ کتاب احصاییوی سال ۱۳۹۳   دانلود
۷ کتاب احصاییوی سال ۱۳۹۱   دانلود
۸ کتاب احصاییوی سال ۱۳۹۰   دانلود

 

پروفایل ولایات:

شماره عنوان سال ۱۳۹۷ سال ۱۳۹۸
۱ بدخشان  ۱۳۹۷  
۲ بادغیس  ۱۳۹۷  
۳ بغلان  ۱۳۹۷  
۴ بلخ   ۱۳۹۷  
۵ بامیان  ۱۳۹۷  
۶ دایکندی  ۱۳۹۷  
۷ فراه  ۱۳۹۷  
۸ فاریاب  ۱۳۹۷  
۹ غور  ۱۳۹۷  
۱۰ هلمند  ۱۳۹۷  
۱۱ هرات  ۱۳۹۷  
۱۲ جوزجان  ۱۳۹۷  
۱۳ ولایت کابل  ۱۳۹۷  
۱۴ کندهار  ۱۳۹۷  
۱۵ خوست  ۱۳۹۷  
۱۶ کنړ  ۱۳۹۷  
۱۷ کندز  ۱۳۹۷  
۱۸ لغمان  ۱۳۹۷  ۱۳۹۸
۱۹ لوګر  ۱۳۹۷  
۲۰ ننګرهار  ۱۳۹۷  
۲۱ نورستان  ۱۳۹۷  
۲۲ پکتیا  ۱۳۹۷  
۲۳ پکتیکا  ۱۳۹۷  
۲۴ سمنګان  ۱۳۹۷  ۱۳۹۸
۲۵ سرپل  ۱۳۹۷  ۱۳۹۸
۲۶ تخار  ۱۳۹۷  
۲۷ ارزګان  ۱۳۹۷  ۱۳۹۸
۲۸ وردګ  ۱۳۹۷  
۲۹ زابل  ۱۳۹۷ ۱۳۹۸
۳۰ پروان  ۱۳۹۷  
۳۱ پنجشیر  ۱۳۹۷ ۱۳۹۸
۳۲ نیمروز  ۱۳۹۷ ۱۳۹۸
۳۳ کاپیسا  ۱۳۹۷  
۳۴ غزنی  ۱۳۹۷  
۳۵ شهر کابل  ۱۳۹۷