ریاست تدارکات

شماره عنوان دانلود فایل
۱ لست پروژه های تکمیل شده ساختمانی در سال مالی 1398  دانلود
۲ لست پروژه های ساختمانی (بودجه انکشافی) تحت تطبیق در سالی مالی 1398  دانلود
۳ لست پروژه های تکمیل شده و تحت کار اجناس و خدمات مشورتی (بودجه انکشافی ) سالی مالی 1398  دانلود
۴ ( 2MBPS  Backup Vaste ) و ( Voice E1 for MOE EQ  و  4MBPS Internet Link For 33+1 Voice E1 for MOE EQ  و  4MBPS Internet Link For 33+1 )

2MBPS شرطنامه  سال   1399پروژه

۵ ( 2MBPS  Backup Vaste ) و ( Voice E1 for MOE EQ  و  4MBPS Internet Link For 33+1 Voice E1 for MOE EQ  و  4MBPS Internet Link For 33+1 ) E11 شرطنامه سال 1399
۶ ( 2MBPS  Backup Vaste ) و ( Voice E1 for MOE EQ  و  4MBPS Internet Link For 33+1 Voice E1 for MOE EQ  و  4MBPS Internet Link For 33+1 ) اعلان انترنت 1   
۷ ( 2MBPS  Backup Vaste ) و ( Voice E1 for MOE EQ  و  4MBPS Internet Link For 33+1 Voice E1 for MOE EQ  و  4MBPS Internet Link For 33+1 ) اعلان انترنت ای ون
     

 


 

تعدیل شماره 1 پروژه طبع و چاپ 15 قلم قرطاسیه مطبوع مورد ضرورت ریاست املاک وزارت معارف جهت نشر در ویبسایت  وزارت معارف خدمت شما تقدیم است .

pdf فایل

 

 پروژۀ تهیه و تدارک دو نوع تیل (دیزل و پترول) برای مدت سه سال مورد ضرورت وزارت محترم معارف 

SN: NPA/MOE/99/G-2830/NCB

نوت:  آدرس لینک نشر اعلان در ویبسایت اداره تدارکات ملی:  

https://www.ageops.net/en/procurement-procedure/announcement/bidding/15947

اعلان دعوت برای داوطلبی

 

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت محترم معارف

تمویل کننده

دولت افغانستان

نام پروژه و نمبر تشخیصیه

نام پروژه: تهیه و تدارک دو نوع تیل (دیزل و پترول) برای مدت سه سال مورد ضرورت وزارت محترم معارف

نمبر تشخیصیه:  NPA/MOE/99/G-2830/NCB        

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها

مؤرخ 1398/11/23 ساعت 10:00 قبل از ظهر (به وقت محلی)

نوت: آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد

مبلغ تضمین آفر

(900,000)  نه صد هزار افغانی

آدرس برای تسلیمی  آفر

ریاست عملیاتی، ادره تدارکات ملی، پشتونستان وات کابل - افغانستان

  

Attention:  Mr. Safiullah Alokozai,

Address: 1st Floor, Operation Directorate, National Procurement Authority (NPA), Pashtinsitan Watt Square, Distracts II, Kabul City, Afghanistan

Telephone: (+93) 202-147488

Electronic mail address: safiullah.alokozai@npa.gov.af   

Copied to: mirwais.rahimi@npa.gov.af and  ahmad.Naqshbandi@npa.gov.af

 

ویب سایت جهت دریافت آفر

 داوطلبان میتوانند  اسناد داوطلبی  پروژه مذکور را از ویب سایت  www.ageops.net بدست آورند. در صورت بروز کدام مشکل در دریافت اسناد داوطلبی از ویب سایت، میتوانند با ارسال ایمیل به آدرس ذیل آنرا دریافت نمایند:

Attention: Khalid Raouf

Address: National Procurement Authority (NPA), Pashtinsitan Watt Square, Distracts II, Kabul City, Afghanistan.

Telephone: +93 (0)20 214 75 54

Electronic mail address: khalid.raouf@npa.gov.af

Copy to: aziz.obaidi@npa.gov.af