د نصاب کتابونه

لمړۍ ټولګی دویم ټولګی دریم ټولګی څلورم ټولګی پنځم ټولګی شپږم ټولګی
دیني علوم دیني علوم دیني علوم دیني علوم دیني علوم دیني علوم
ریاضی ریاضی ریاضی ریاضی ریاضی ریاضی
مهارتونه مهارتونه مهارتونه ټولنیز لوستونه ټولنیز لوستونه ټولنیز لوستونه
د رسامۍ هنر د رسامۍ هنر د رسامۍ هنر د رسامۍ هنر د رسامۍ هنر د رسامۍ هنر
حسن‌خط حسن‌خط حسن‌خط حسن‌خط حسن‌خط حسن‌خط
پښتو پښتو پښتو پښتو پښتو پښتو
قرآن‌کریم قرآن‌کریم قرآن‌کریم قرآن‌کریم قرآن‌کریم قرآن‌کریم
      دری دری دری
      ساینس ساینس ساینس
      انګلیسی انګلیسی انګلیسی

 

اووم ټولګی اتم ټولګی نهم ټولګی لسم ټولګی یوولسم ټولګی دوولسم ټولګی
دیني علوم دیني علوم دیني علوم اسلامي ښوونه اسلامي ښوونه اسلامي ښوونه
ریاضي ریاضي ریاضي ریاضي ریاضي ریاضي
حرفه حرفه حرفه كمپيوټر كمپيوټر كمپيوټر
هنر هنر هنر      
عربي عربي عربي جيولوژي    
دري دري دري دري دري دري
تجوید تجوید تجوید تفسیر تفسیر تفسیر
بیولوژي بیولوژي بیولوژي بیولوژي بیولوژي بیولوژي
پښتو پښتو پښتو پښتو پښتو پښتو
جغرافیه جغرافیه جغرافیه جغرافیه جغرافیه جغرافیه
تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ
فزیک فزیک فزیک فزیک فزیک فزیک
کیمیا کیمیا کیمیا کیمیا کیمیا کیمیا
هېواد پالنه هیواد پالنه هېواد پالنه      
مدنی زده کړې مدنی زده کړې مدنی زده کړې مدنی زده کړې مدنی زده کړې مدنی زده کړې
انګلیسي انګلیسي انګلیسي انګلیسي انګلیسي انګلیسي

 

د تعلیمي نصاب نوي کتابونه د لمړي ټولګي څخه تر دریم ټولګي پورې

لومړۍ ټولګی دویم ټولګی دریم ټولګی
پښتو پښتو پښتو
مشق او تمرین مشق او تمرین مشق او تمرین
د ښوونکي لارښود د ښوونکي لارښود د ښوونکي لارښود
د زده کوونکو ارزونې د زده کوونکو ارزونې د زده کوونکو ارزونې

 

د دریمې ژبې کتابونه

لمړۍ ټولګی دویم ټولګی دریم ټولګی څلورم ټولګی پنځم ټولګی شپږم ټولګی
ازبکی ازبکی ازبکی ازبکی ازبکی ازبکی
بلوچی بلوچی بلوچی بلوچی بلوچی بلوچی
پشه‌یی پشه‌یی پشه‌یی پشه‌یی پشه‌یی پشه‌یی
           
           
           

 

اووم ټولګی اتم ټولګی نهم ټولګی لسم ټولګی یوولسم ټولګی دوولسم ټولګی
ازبکی ازبکی ازبکی      
بلوچی بلوچی بلوچی      
پشه‌یی پشه‌یی پشه‌یی      
           
           
           


د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژۍ لوی ریاست ویب پاڼه