اخبار

 • اطلاعیه وزارت معارف
  حسب فیصله کمیسیون تدریسات وزارت معارف به اطلاع عموم معلمین، مسوولین و شاګردان عزیز مکاتب اعم از دولتی و خصوصی ولایات و مناطق سرد سیر کشور، به اطلاع رسانیده میشود که: رخصتی های...
 • اعلامیه مطبوعاتی
  چندی قبل چنانچه هموطنان عزیز مستحضر اند گروه از افراد مسلح دهشت افگن در مربوطات ولسوالی شندند ولایت هرات دست به یک سلسله خرابکاری ها زده که از جمله به اثر شلیک که بتاریخ 16/4/1393 به در ورودی...
 • پیام تسلیت
  شهادت دو شاگرد در ولسوالی خوگیانی با تأسف اطلاع حاصل نمودیم که حوالی ساعت هشت صبح امروز مؤرخ 29 سرطان دو تن از شاگردان لیسه های ملکیار هوتک و بربیار ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار از سوی...
 • اعلامیه مطبوعاتی
  تفاهمنامه ارتقای کیفیت و ستندرد های تعلیمی تعدادی از مکاتب فی مابین وزارت معارف و اداره انکشاف بین المللی آلمان (GIZ) به امضاء رسید. در نشست مطبوعاتی که به همین منظور دایر گردیده بود...
 • اعلامیه مطبوعاتی
  با تأسف اطلاع حاصل نمودیم که حوالی ساعت 10:30 قبل از ظهر امروز افراد مسلح ناشناس که تعداد شان به چهار تن می رسید میخواستند داخل لیسه نسوان شیندند شوند که قبل از ورود به مکتب به دروازه شلیک...
بیشتر

Education in Media

بیشتر

داوطلبی

 • هیه و چاپ 2.2 ملیون جلد کتب درسی تعلیمات عمومی برای صنوف مختلف 7-9 ضرورت ریاست اطلاعات و نشرات، وزارت معارف، کابل افغانستان, شماره دعوت به داوطلبی: MOE/G-73/ICB
  وزارت...
 • اعمار تعمیر8 صنفی برای مکتب ابتدائیه قافله باشی در مرکز ولایت بامیان
  فورمۀ معیاری برای دعوتنامۀ داوطلبی دعوت به داوطلبی جمهوری اسلامی افغانستان وزارت...
 • انتقال کتب درسی مورد ضرورت ریاست عمومی تربیه معلم به ولایات و ولسوالیها
  برای معلومات بیشتر سند نرخ دهی را از اینجا داونلود نمارئید .
 • تهیه و تدارک 23 قلم قرطاسیه باب ضرورت ریاست مالی وحسابداری
  برای معلومات بیشتر سند نرخ دهی را از اینجا داونلود نمائید .
 • پروژه تهیه و چاپ 13.8 ملیون جلد کتب درسی تعلیمات عمومی برای صنوف مختلف 1-12 ضرورت ریاست اطلاعات و نشرات، وزارت معارف، کابل افغانستان، شماره دعوت به داوطلبی, MOE/G-72/ICB
  وزارت معارف در نظر دارد تا پروژه تهیه و چاپ 13.8 ملیون جلد کتب درسی تعلیمات عمومی برای صنوف مختلف 1-12 ضرورت ریاست اطلاعات و نشرات، وزارت معارف، کابل افغانستان را با استفاده از بودجه دانیدا از طریق پروسه داوطلبی باز بین المللی طبق قانون و احکام طرزالعمل عامه افغانستان تحت (5) حصه قرار ذیل به معرض داوطلبی قراردهد: تعداد حصص صنوف لسان کتب تعداد کتب مبلغ تضمین آفر به دالر امریکائی و یا معادل آن به اسعار دیگر که به آسانی قابل معاوضه باشد. مدت زمان تسلیمی کتب حصه اول صنوف اول و دوم (1-2) دری و پشتو 3,283,733 50,000 دالر امریکائی 16 هفته حصه دوم صنوف سوم و چهارم (3-4) دری و پشتو 2,805,596 45,000 دالر امریکائی 16 هفته حصه سوم صنوف پنجم و ششم (5-6) دری و پشتو 2,108,723 35,000 دالر امریکائی 16 هفته حصه چهارم صنوف دهم الی دوازدهم (10-12) دری 3,487,800 150,000 دالر امریکائی 16 هفته حصه پنجم صنوف هفتم الی نهم (7-9) دری و پشتو 2,168,114 50,000 دالر امریکائی 16 هفته مجموع تمام حصص صنوف 1-12 دری و پشتو 13,853,966 330,000 دالر امریکائی 16 هفته شرکت های دولتی و غیر دولتی واجد شرایط میتوانند سافت کاپی شرطنامه و مشخصات را به زبان انگلیسی حضوراً از آدرس ذیل و یا با فرستادن درخواست از طریق پست الکترونیکی به آدرسhw.sultani@gmail.com و کاپی به آدرس fawad.rhmani46@gmail.com و pro.goods@moe.gov.af را از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر بدست آورند. جهت ارائه معلومات مکمل به داوطلبان و ارائه پاسخ به سوالات شان در مورد شرایط داوطلبی و قرارداد، جلسه قبل از داوطلبی به تاریخ 30 سرطان 1393 مطابق 21 جولای 2014 ساعت 10:00 قبل از ظهر در ریاست تهیه و تدارکات، منزل سوم ، وزارت معارف، محمد جان خان وات، ده افغانان، کابل، افغانستان برگزار میگردد. آفرها به آدرس ذیل عنوان شده در و یا قبل از 26 اسد 1393 مطابق 17 اگست 2014 ، ساعت 10:00 قبل از ظهر تحویل داده شوند. داوطلبی انترنتی "مجاز نیست". آفرهای ناوقت رسیده رد خواهند شد. آفرها درحضورداشت نماینده گان داوطلبان که میخواهند شخصاً به آدرس ذیل 26 اسد 1393 مطابق 17 اگست 2014 ، ساعت 10:00 قبل از ظهر حاضرشوند. تمام آفرها باید همراه با تضمین آفر مطابق جدول فوق بر حسب هر حصه ارائه گردد. آدرس های مندرجهء فوق: وزارت معارف، منزل سوم، ریاست تهیه و تدارکات، محمد جان خان وات، ده افغانان کابل، افغانستان ایمیل: hw.sultani@gmail.com و کاپی به آدرس fawad.rhmani46@gmail.com و pro.goods@moe.gov.af
بیشتر

اعلان کاریابی