اخبار

 • تدوير وركشاپ اموزشي براي معلمين ولايت لغمان
  لغمان: برای معلمین مکاتب مرکز وو لسوالیهای مربوطه ولايت لغمان ورکشاپ آموزشی 10 روزه مضامين ساينسي دایر گردید در محفلی که بدین مناسبت در تالار کنفرانسهای ریاست...
 • اهداي زمين به معارف ولايت بادغيس
  بادغیس: محترم عبدالرحمن مسکونه شهر قلعه نوولایت بادغیس موازی یک ونیم جریب زمین جهت اعمار مکتب در اختیار ریاست معارف آنولایت قرار داده است. این هموطن ما زمین متذکره را جهت...
 • تدوير وركشاپ اموزشي برای معلمین لوگر و لغمان
  برای معلمین مکاتب مرکز و ولسوالیهای مربوطه ولایت لوگر ورکشاپ 10 روزه تحت عنوان تجارب عملی ساینس در لیسه بی بی آمنه آنولایت دایر گردید در محفلی که بدین مناسبت...
 • پیام تسلیت
  بااندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که مرحومه دکتورس اناهیتا راتب زاد وزیر اسبق معارف و نماینده مردم کابل در ولسی جرگه شورای ملی وقت و یکتن از شخصیت های سیاسی کشور بنا به مریضی که عاید حالش گردیده بود...
 • پیام وزیر معارف
  به مناسبت روز بین المللی سواد روز 17 سنبله مطابق 9 سپتمبر مصادف است با روز بین المللی سواد، میخواهم به این مناسبت بهترین تبریکات و تمنیات نیک خود را به هموطنان عزیز، کارمندان پروگرام...
بیشتر

Education in Media

بیشتر

اعلان کاریابی